Armdict app screenshot
DOWNLOAD
Armdict android app Armdict ios app
Choose dictionary
Keyboard

ՄԻԶԱՆՏՐՈՊԻԱ

[< мизантропия < հուն. misanthropia]

գ.
Մարդատյացություն:

Աղբյուրը՝ Աշոտ Հայրապետյան - Օտար Բառերի Բառարան

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +