Armdict app screenshot
DOWNLOAD
Armdict android app Armdict ios app
Choose dictionary
Keyboard

ԱՆՏՈՑԻԱՆՆԵՐ

[< антоцианы < հուն. anthos ծաղիկ + kyanos լազուր, կապույտ]

գ. (բսբ.): Բույսերը գունավորող գլյուկոգիդային բնույթի պիգմենտներ:

Աղբյուրը՝ Աշոտ Հայրապետյան - Օտար Բառերի Բառարան

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +