Armdict app screenshot
DOWNLOAD
Armdict android app Armdict ios app
Choose dictionary
Keyboard

ԷՊՈՆԻՄ

[< эпоним < հուն. eponymos]

գ. (լեզվբ.):
Այն անձը, որի անունից կազմված է ոչ անձնանուն, օր.՝ դարվինիզմ, մարքսիզմ, ստալինիզմ, անվանահայր:

Աղբյուրը՝ Աշոտ Հայրապետյան - Օտար Բառերի Բառարան

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +