Armdict app screenshot
DOWNLOAD
Armdict android app Armdict ios app
Choose dictionary
Keyboard

ՕՊՏԱՑԻԱ

[< оптация < լատ. optatio]

զ. (իրավբ.):
Քաղաքացիության ընտրություն (մի երկրի որոշակի տարածքը մյուսին փոխանցելու գործընթացի ժամանակ):

Աղբյուրը՝ Աշոտ Հայրապետյան - Օտար Բառերի Բառարան

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +