RedFoxyTales app RedFoxyTales app
Red Foxy Tales
Ինտերակտիվ և անիմացիոն
հեքիաթների հավելված
RedFoxyTales ios app
Ընտրեք բառարանը
Keyboard

Աղբյուրը՝ Աշոտ Հայրապետյան - Օտար Բառերի Բառարան: Բառարանում ներկայացված, բացատրված և մասնակիորեն ստուգաբանված են այլ լեզուներից հայերենին անցած այն բառերը, որոնց օտար լինելը գիտակցվում է հանրության կողմից: Բառահոդվածներում տրվում են նաև հանրագիտական տեղեկություններ: