Panocut app
ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Panocut android app Panocut ios app
Ընտրեք բառարանը
Keyboard

Աղբյուրը՝ Աշոտ Հայրապետյան - Օտար Բառերի Բառարան: Բառարանում ներկայացված, բացատրված և մասնակիորեն ստուգաբանված են այլ լեզուներից հայերենին անցած այն բառերը, որոնց օտար լինելը գիտակցվում է հանրության կողմից: Բառահոդվածներում տրվում են նաև հանրագիտական տեղեկություններ: