Armdict app
DOWNLOAD
Armdict android app Armdict ios app
Choose dictionary
Keyboard

Աղբյուրը՝ Հայոց Լեզվի Հոմանիշների Բացատրական Բառարան - Ա.Մ.Սուքիասյան: Բառարանը պարունակում է արդի հայերենի արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուների շուրջ 90 000 բառ և դարձվածքային միավոր: Բացատրվում են հոմանիշների բոլոր շարքերի ընդհանուր և մասնավոր իմաստները, տրվում են նաև հոմանիշների շարքերում ընդգրկված առանձին հոմանիշների նրբիմաստային տարբերությունները: