Panocut app
DOWNLOAD
Panocut android app Panocut ios app
Choose dictionary
Keyboard

ՕՍՏՐԱԿԻԶՄ

[< остракизм < հուն. ostrakismos < ostrakom խեցիկ]

գ. (պատմ.):
1. Արտաքսում երկրից (քվեարկությամբ, խեցեգրությամբ). խեցեվճիռ:
2. փխբ. Աքսոր, հալածանք:

Աղբյուրը՝ Աշոտ Հայրապետյան - Օտար Բառերի Բառարան

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +

ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ +